E4 Förbifart Stockholm

Sista genomslaget (tunnelöppning) är gjort för E4 Förbifart Stockholm, vilket innebär att det nu är möjligt för byggtrafik att färdas under mark ända från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Nu påbörjas omfattande installationer av el-, ljus-, data och säkerhetsfunktioner inför öppningen 2030.