Fördom & stolthet

Från Stiller via Bergman och Zetterling till våra dagar Hur kunde det dröja hundra år? Vi som alltid ansett oss som en nation som varit ett föredöme för så många andra länder. Ett land som legat i den absoluta framkanten för demokrati, välstånd, utbildning, teknik, medellivslängd, sjukvård för alla. Ändå tog […]

BUFF 2022 – Barns möjligheter att komma till tals

Barns möjligheter att komma till tals är en direkt fortsättning på BUFFs seminarium från förra året: Barn filmar Malmö, och tittar närmare på förutsättningarna för en stads utveckling mot ökat inflytande för alla – även för våra yngsta medborgare, de som går i förskolan. Vilka […]

BUFF 2022 – Barn tecknar sin stad

Animatören Lasse Persson har gjort kortfilmen ”Det är mitt land” tillsammans med barn på Möllevångens förskola i Malmö. Filmen får sin festivalpremiär på BUFF. År 1966 skickade en teckningslärare i Katrineholm ut sina elever i åk 7 för att teckna sin stad. Arbetet resulterade i […]