Finnmarkfelice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfilmen Finnmark är nu färdiginspelad efter 18 dagar i trakterna kring Avesta.

Medverkande

Félice Jankell, Marina Nyström, Ewa Harringer, Ola Wahlström, Tobias Hjelm,

Jörgen Thorsson, Felix Engström m.fl.

Regi Anders Rune

Foto Per Hanefjord

Producent Markus Strömqvist