Propaganda – risk för påverkan

Audioguide på engelska och svenska för utställning.

(Röstregi, produktion)