Markus Strömqvist och film fatale har ett löpande samarbete med SAAB.