Skanskas AR/VR-lösning presenteras under Business Arena 2018.

Kund: Skanska