Barn filmar Malmö – Seminarium på Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö.
Delaktighet och demokrati genom barns eget filmskapande i förskolan

Måndag 13 mars 2023, kl. 15.00–18.00 • Biografen Panora, Friisgatan 19 D, Malmö

00:00 Vinjett

01:09 Inledning – Per Dahlbeck, projektledare och lärarutbildare, Malmö stad

05:43 Södra Förstadsgatan från två håll – Ingrid Bogren, utvecklingspedagog, Förskoleförvaltningen, område B, Malmö stad
Nora Salova, barnskötare, Lekattens förskola
Eva Gustafsson, förste förskollärare, Triangels förskola

12:38 Södra Förstadsgatan – Fastighets- och gatukontoret samverkar med barn
Daniel Möller, utvecklingssamordnare, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
Amanda Neleryd, utvecklingssamordnare, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

35:22 Sommarskuggan i Segevång
Daniel Möller, utvecklingssamordnare, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
Anna Johnsson, förskollärare, Karlshögs förskola

41:10 BID:s stadsateljé – Ånglokets förskola deltar i ett idéarbete kring gården
Hjalmar Falck, verksamhetschef, BID Malmö
Jeanette Berga, verksamhetsutvecklare, BID Malmö
Katarina Gråhamn, förste förskollärare, Utbildningsområde B11, Malmö stad

55:30 En tågresa med Skånetrafiken – Katarina Gråhamn, förste förskollärare, Utbildningsområde B11, Malmö stad

01:00:24 Trädplantering med Berga förskola – Sanna Schmidt, biträdande rektor, Berga förskola

01:11:23 Film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk
Katharina Berggren, projektledare, Svenska Filminstitutet

01:28:15 Förskolan Vildrosen filmar och samspråkar
Johan Sundell, pedagogisk handledare, fotograf, filmare
Eva Svensson, förskollärare, Vildrosens förskola
Maria Landby, förste förskollärare, Vildrosens förskola
Katarina Klisanin, barnskötare, Vildrosens förskola
Sofia Hedin, pedagogista, Solhaga förskola, Ryd, Linköpings kommun
Susanne Pettersson, pedagog, Solhaga förskola, Ryd, Linköpings kommun

01:44:52 Barns teckningar blir animerad film
Lasse Persson, animatör, Swedish Ecstasy Film
Catarina Björklund, barnskötare, Rörsjöns förskola
Catarina Forss, förskollärare, Rörsjöns förskola

02:07:14 Barns teckningar förmerade av en professionell konstnär
Ulrika Mellblom, verksamhetschef för förskolan, Oskarshamn kommun
Per Petri, konstnär, Oskarshamn

02:13:57 Sniglar och dunderprutt – med Förskolekören
Barn från Gullängens förskola berättar och sjunger

02:18:23 Barnens filmfestival i Malmö – Dijana Mijatovic, pedagog, Maria förskola

02:28:59 ”Det är vår stad” – Världens första långfilmsdokumentär av förskolebarn
Markus Strömqvist, filmproducent, Film Fatale AB
Klas Viklund, frilansjournalist

Seminariet genomförs av Pedagogisk Inspiration, Malmö stad,
i samverkan med BUFF Filmfestival, Film i Skåne och Svenska Filminstitutet

För mer information, kontakta projektledaren Per Dahlbeck på Pedagogisk Inspiration Malmö:
per.dahlbeck@malmo.se (Mobil: 070-200 90 81)