E4 Förbifart Stockholm

Sista genomslaget (tunnelöppning) är gjort för E4 Förbifart Stockholm, vilket innebär att det nu är möjligt för byggtrafik att färdas under mark ända från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Nu påbörjas omfattande installationer av el-, ljus-, data och säkerhetsfunktioner inför öppningen 2030.

Barnens trafikfilm

Tillsammans med Fastighets- och gatukontoret samt Förskoleförvaltningen i Malmö har Markus Strömqvist och Klas Viklund producerat en unik minidokumentär, ”Barnens trafikfilm”, om förskolebarn som utforskar sin stadsmiljö. Speltid ca 9 minuter.

Internetmuseum

Tillsammans med Internetstiftelsen har Markus Strömqvist producerat ett antal intervjuer med olika internetpionjärer. Exempelvis Ines Uusmann, Tomas Ohlin, Rickard Schoultz, Brita Zilg, Daniel Stenberg, Christer Sturmark m.fl.