Getingmidjan

Infotainment på 30 minuter om den 2 km långa järnvägspassagen genom Stockholm.

Bokmässan 2019

Inledningsfilm för seminarium om lärande på Bokmässan 2019. Speaker: Claire Wikholm