Sedan en tid tillbaka pågår i Malmö ett arbete med att involvera stadens yngsta invånare i en medborgardialog kring planeringen och utformningen av framtidens Malmö. Som en del av detta arbete har stadens samtliga 209 förskolor inbjudits att berätta om sin stad med hjälp av film. Tanken är att barnen själva fotograferar, ritar och berättar om sina liv i Malmö. Tag del av exempel, erfarenheter och en diskussion kring pedagogiska idéer och utgångspunkter. Seminariet är utformat som en del av implementeringen av FN:s barnkonvention i Malmös strategiska arbete.

Projektet är ett initiativ av Pedagogisk Inspiration Malmö, en avdelning inom Malmö stad som arbetar för skolutveckling och skolforskning i Malmö stads alla skolformer, och genomförs i samarbete med produktionsbolagen Film Fatale AB och Swedish Ecstasy Film.

Måndag 15 mars, 14:00 på BUFFplay.se

Medverkande

  • Andreas Schönström
  • Per Dahlbeck
  • Margareta Rönnberg
  • Suzanne Osten
  • Lasse Persson
  • m.fl.