film maker director producer scriptwriter cinematographer editor post-producer animator visualizer creative storyteller voiceover and human

FRÅN DRÖM TILL TERROR

”Från dröm till terror” är en film för klassrummet som i 16 kapitel utforskar de brott som begåtts i kommunismens namn genom historien.

Produktion och regi Markus Strömqvist