film maker director producer scriptwriter cinematographer editor post-producer animator visualizer creative storyteller voiceover and human

Grundläggande EU-kunskap

Webbutbildning i EU-kunskap (57 minuter)

Kund: Sieps

Eva Beling och Markus Strömqvist bakum kulisserna på ”Grundläggande EU-kunskap”