Förskolebarn i Malmö berättar om sin stad.

Malmös yngsta filmskapare premiärvisar sina nya filmer på InnoCarnival

På många förskolor i Malmö pågår ett arbete där barn utforskar sin stad med
filmkameran. Tio förskolor har ställt samman sina filmer till en filmfestival för
allmänheten. Filmerna premiärvisas på InnoCarnivalen på Eleda Stadion den
20–21 april 2022 och filmerna går även att se på InnoCarnivalens webbplats.


I Malmö pågår sedan ett par år ett projekt där förskolebarn från alla stadens förskolor
inbjuds att med film berätta om sin stad och sina liv i Malmö. Projektet syftar till att
stärka ungas åsiktsbildning och yttrandefrihet i Barnkonventionens anda.
I samband med InnoCarnival Skåne, en utbildningsmässa som vill stimulera ungas
kreativitet och väcka intresse för hållbarhetsfrågor, premiärvisar tio förskolor sina
senaste filmer. Barnen berättar om sina förskolor och om olika platser i Malmö.
– Det är barn i åldern ett till sex år som själva hållit i filmkameran. Barnen har samlat
in filmat material på mellan en minut och två timmar. Några filmer har pedagogerna
på förskolan hjälpt barnen att redigera och musiklägga. De andra filmerna har jag
förberett för visning, berättar filmproducenten Markus Strömqvist.


Det har varit viktigt att barnen själva fått bestämma vad de vill lyfta fram med
filmkameran. Och bilderna från förskolor och stadsmiljöer i Malmö skildras helt och
hållet ur barnens perspektiv. Barnen beskriver vardagen på förskolan, åker lådcykel,
besöker parker, tittar på husbåtar, åker tåg och spanar in utsikten från Turning Torso.
– Det är enkla men värdefulla kortfilmer där vuxna kan ta del av de ungas berättelser
om sina liv och om sin stad. Barnen är inbjudna att berätta och alla är välkomna att
lyssna. Vi vill att dessa filmer ska ge avtryck, sätta spår och göra skillnad, säger Per
Dahlbeck som arbetar med pedagogisk utveckling inom förskolan i Malmö stad.


De medverkande förskolorna är: Berga förskola, Bladbaggens förskola, Bojens
förskola, Bullerbäcks förskola, Hyacintens förskola, Källängens förskola, Lekattens
förskola, Rörsjöns förskola, Sjöhästens förskola och Vildrosens förskola.


Den 20–21 april 2022 visas de tio filmerna på InnoCarnivalen på Eleda Stadion.
Filmerna går även att se på InnoCarnivalens webbplats: innocarnivalskane.se

För ytterligare information, kontakta:
Per Dahlbeck, pedagogisk utvecklare, 070-200 90 81, per.dahlbeck@malmo.se
Jenny Kölfors, projektledare för InnoCarnival Skåne, 070-810 85 19, jenny.kolfors@malmo.se