film maker director producer scriptwriter cinematographer editor post-producer animator visualizer creative storyteller voiceover and human

KUNG-FU PANDA 2

Trailer för Kung-Fu Panda 2.

Klippning och voiceover Markus Strömqvist