film maker director producer scriptwriter cinematographer editor post-producer animator visualizer creative storyteller voiceover and human

Propaganda

 

Propaganda – risk för påverkan

Audioguide på engelska och svenska för utställning.

(Röstregi, produktion)