film maker director producer scriptwriter cinematographer editor post-producer animator visualizer creative storyteller voiceover and human

SAAB Story


Historisk tillbakablick på SAAB med fokus på flygplan.

Produktion och klippning Markus Strömqvist