Manus och regi: Markus Strömqvist

Kund: Sveriges Kommuner och Landsting

Intresseväckare för arbetsmetoden ”Sociala Investeringar”.