film maker director producer scriptwriter cinematographer editor post-producer animator visualizer creative storyteller voiceover and human

SOCIALA INVESTERINGAR

Manus och regi: Markus Strömqvist

Kund: Sveriges Kommuner och Landsting

Intresseväckare för arbetsmetoden ”Sociala Investeringar”.