Vägen till väggen – filmkampanj om stress för Sveriges Kommuner och Landsting

Manus och regi Markus Strömqvist

Speaker Philomène Grandin