film maker director producer scriptwriter cinematographer editor post-producer animator visualizer creative storyteller voiceover and human

Vägen till väggen

Vägen till väggen – filmkampanj om stress för Sveriges Kommuner och Landsting

Manus och regi Markus Strömqvist

Speaker Philomène Grandin