Barns möjligheter att komma till tals är en direkt fortsättning på BUFFs seminarium från förra året: Barn filmar Malmö, och tittar närmare på förutsättningarna för en stads utveckling mot ökat inflytande för alla – även för våra yngsta medborgare, de som går i förskolan. Vilka möjligheter har stadsplanerare och beslutsfattare att ta in åsikter som inte alltid följer en mall, utan som utgår från barns perspektiv och deras logik? Många menar att det kräver att kommunala förvaltningar och bolag måste gå utanför organisatoriska ramar och traditionellt tänkande. I Malmö prövas detta i praktiken. 

Ett seminarium om social innovation, kommunikation, demokrati och den pedagogiska processen på förskolor och skolor.

Projektet är ett initiativ av Pedagogisk Inspiration Malmö, en avdelning inom Malmö stad som arbetar för skolutveckling och skolforskning i Malmö stads alla skolformer, och genomförs i samarbete med produktionsbolaget Film Fatale.