Kortfilmen ”Den smala vägen” med Torsten Wahlund och Tomas Tivemark.

Regi Markus Strömqvist