Propaganda

  Propaganda – risk för påverkan Audioguide på engelska och svenska för utställning. (Röstregi, produktion)