Getingmidjan

Infotainment på 30 minuter om den 2 km långa järnvägspassagen genom Stockholm.